Demográfiai válság, értékvesztés
Hat évünk van hátra
Népesség: trendek, adatok
Eddigi megoldási kísérletek
Értékvesztés
Az igazi okok
Az igazi megoldások
Felhívás
A szakadék szélén
Cselekvési terv, 60 javaslat (2015)
Puplikációk
Gyermek és családbarát társadalom
Az iskolák átalakítása
Az igazi megoldások
"Ahhoz, hogy minden így maradjon, mindennek meg kell változnia" (Lampedusa: A párduc)

A magyarság „második Mohácsa, Trianon”  után sikeresen talpra állt és újjászervezte kulturális-társsadalmi gazdasági életét, amikor magára kényszerült venni a szovjet megszállók igáját.

A bolsevik 40 év hatása, nemcsak betetőzte a korábban elszenvedett társadalmi traumákat, hanem a gyors és átgondolatlan iparosítással, a családok szétszakításával, a hosszú távon ható egyház-, és közösségromboló, tudatmosó, iskolaromboló, identitásveszejtő hatásaival ma már a nemzet életben maradását veszélyezteti, amely szerteágazó hatásaiban évtizedek óta megnyilvánul.
 
A népességfogyás 40 éve tartó folyamatát egyelőre csak a szakemberek érzékelik. Ha a válság már annyira elmélyül, hogy annak jelei már mindenki számára nyilvánvalóak lesznek, akkor már nem lehet rajta segíteni. Az utolsó órákban vagyunk ennek felismeréséhez.

A válság egyben lehetőség is.
Talán azért kaptuk, mi magyarok, ezt a feladatot, hogy nemzetként megélve annak traumáját, felnőve hozzá, képesekké váljunk újjáalkotni jövőnket, átalakítani belső értékrendünket, a családok, a szervezetek, az igazgatás, a politika, a társadalom működési folyamatait. Felhasználva a kikerülhetetlen szembenézés lehetőségét alapvető bajainkkal, kitűzve a ma legkorszerűbbnek tartott tudás-, vagy információs társadalom céljának megvalósítását új perpektívákat nyílhat nemzetünk előtt.
A rohamos népességfogyás okainak a megértése, és sokrétű, jövőbe látó kezelése nem csak demográfiai krízis megoldásában segítheti nemzetünket, hanem hozzájárulhat olyan akut problémák megoldásához is, mint 
- a népegészségügyi helyzet javítása, 
- a várható élettartam csökkenése, 
- a fiatalok emigrációs szándékának csökkenése, és 
- az értékrendszer és életminőség krízise, 
- az iskolarendszer teljesítménymutatóinak romlása,  
- a nemzeti gondolkodás elsorvadása, 
- a devianciáns életutak kiegyenesítése,
- a gazdasági eredményesség.
Ezért mi is úgy gondoljuk, hogy a „lopakodó demográfiai krízis” megelőzése Magyarország számára: sorskérdés, és egyben óriási lehetőség.

Azt hiszem, sokan gondoljuk, hogy az együttműködés, a tolerancia, a kölcsönös segítségnyújtás fontos értékek közé tartoznak a társadalomban. Sokan tudnának egyetérteni abban is, hogy az együttműködési készségek a családalapításban és a családok együtt maradásában, majd a gyermekvállalásban – vagyis a népszaporulatban - is szerepet játszhatnak.

Ha ez így van, akkor miért nem adunk alkalmat arra, hogy az erre fogékony felnövekvő generációk elsajátíthassák és gyakorolhassák ezeket a készségeket az iskolában? Mikor tanítjuk meg őket kölcsönös támogatásra, segítségnyújtásra, kooperációs és konfliktuskezelési technikákra? Mikor kapnak alkalmat a gyerekek és fiatalok arra, hogy begyakorolják az ő személyes életüket és az utódaik boldogulását jelentősen befolyásoló helyzetekben annyira fontosnak tűnő készségeket, és megtanulják az együttélés készségeit és technikáit?
 
A gyermek nem a kórházban születik, hanem a lélekben, a vágyban, a szeretetben, a szenvedélyben.
Ha kizárólag, vagy leginkább pénzügyi kérdésként, befektetésként kezeljük, értelmét veszti az élet, és mint az adatok mutatják, hatástalan a beavatkozás. Ahhoz, hogy egy gyermek jó helyre szülessen, először lélekben kell otthont készíteni számára, amit a „szívünkben, családunkban, plébániáinkon, közösségeinkben tesszük”  

Ma nagy nyomás nehezedik a családokra. Sok család szétválik az elvándorlás, a munkakeresés miatt. A pénzügyi problémák és pillanatnak élő stílus elpusztítja a családi életet és ezzel a(z keresztény) erkölcs alapjait. A család áldás lehet a világ számára. Erős családokra és közösségekre van szükség, hogy legyőzze a fenyegető külvilágot. A családokat érő fenyegetés, láttuk, az egész társadalmat fenyegeti. A családok legyenek a szeretet, a megbocsátás és a gondoskodás élő példái.


 


Copyright © 2006 dr. Benda József
Hat évünk van hátraNépesség: trendek, adatokEddigi megoldási kísérletekÉrtékvesztésAz igazi okokAz igazi megoldásokFelhívásA szakadék szélénCselekvési terv, 60 javaslat (2015)Puplikációk