Demográfiai válság, értékvesztés
Hat évünk van hátra
Népesség: trendek, adatok
Eddigi megoldási kísérletek
Értékvesztés
Az igazi okok
Az igazi megoldások
Felhívás
A szakadék szélén
Cselekvési terv, 60 javaslat (2015)
Puplikációk
Anya-gyermek kapcsolat
A korai szocializáció alakulása
Az iskolák működése
Következmények
Az igazi okok

A magyar népesség fogyatkozásának okait sokoldalúan vizsgálták a demográfusok.

Az elemzések sok rész-igazságra rábukkantak, ám a szakirodalomban nem találtunk olyan megközelítést, amely nagy biztonsággal fel tudta volna mutatni azokat a tényezőket, amelyek a folyamatok nagyobb részére magyarázatul szolgálhatnának.
Andorka Rudolf így fogalmaz:
„Ebben a pillanatban a demográfia nem tud biztos választ adni arra kérdésre, hogy mi okozta a termékenység szintjének lecsökkenését a reprodukciót biztosító szint alá, az elmúlt húsz évben, a fejlett országok nagy részében.”  (2001)

Mivel a feltételezések eredményeképpen született intézkedések nem érték el a kívánt hatást, álláspontunk szerint ésszerűnek tűnik tovább lépni az okok feltárásában.

Ha ugyanis szeretnénk gyógyírt, megoldást találni a problémára, kívánatos lenne annak megértése, hogy a gyermekek születésének elmaradását magyarázó, a szülők társas kapcsolati attitűdjét meghatározó motívumok, miért, hogyan és mikor alakulhattak ki. 
Nézzük meg tehát a „fogyatkozó nemzedékek” életútját, szocializációját, hogy felszínre hozhassuk a népesség magatartás-választásának mikro-motivációs rétegeit.

Ezért a könyvben
(1) bemutatjuk a korai családi szocializáció meghatározó folyamatait
(2) feltárjuk ennek történeti alakulását
(3) feltárjuk az iskolai szocializáció látens folyamatait,
(4) elemezzük ezek következményeit társadalmunk értékrendjére, az életminőségre, a házasságkötések és a gyermekszületések számára

Részletesen: dr. Benda József: 
A szakadék szélén 2015, OFICopyright © 2006 dr. Benda József
Hat évünk van hátraNépesség: trendek, adatokEddigi megoldási kísérletekÉrtékvesztésAz igazi okokAz igazi megoldásokFelhívásA szakadék szélénCselekvési terv, 60 javaslat (2015)Puplikációk